Extatisk frigörande dans är ett sätt att lösa upp spänningar, finna ro i ditt inre och låta kroppen röra sig utan att döma, fixa, eller passa in. Här låter vi hjärnan vila, vi släpper fram de rörelser som kroppen själv blir inspirerad att göra. Vi tar hjälp av inledande guidade övningar och musik från hela världen. Ibland tar vi hjälp från plantmedicinen kakao på ett ceremoniellt sätt för att hamna i rätt stämning inför dansen.

Kakaoceremonin gör vi som en inledande ritual innan dansen. Ceremonin hjälper oss att skapa en intention med din dans. Här skapar vi utrymme för att släppa taget om saker vi inte längre behöver, och välkommnar in det vi vill skall växa och gro. Ingen tidigare erfarenhet krävs inför detta pass